RVTS Øst har en grunnleggende forståelse om at kunnskap først gir en merverdi når den omsettes i handling. Når en organisasjon skal utvikle egen praksis i ønsket retning, er det kollegiumet, ikke enkeltindivider alene, som sammen må utvikle den yrkesrelevante handlingskompetanse.

En slik forståelse av kompetanseutvikling krever et langvarig samarbeid mellom RVTS og tjenesteapparatet. For å nå målsetningen samarbeider vi nært både med fagfolk og ledere om innhold og gjennomføring av kompetanseutviklingsprogrammet.

Derfor er vi i liten grad leverandør av mer kortsiktige kurs, men vi vil legge ut de kurs-/fagdagene vi arrangerer på denne siden. Vi vil også legge ut aktuelle kurs/konferanse-tilbud fra våre samarbeidspartnere.