Psykososial oppfølging ved ulykker og katastrofer

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:600

Velkommen til Psykososial oppfølging ved ulykker og katastrofer

Dagskurs om psykososial ivaretakelse ved store ulykker/katastrofer, med et særlig fokus på Evakuert-, og pårørendesenter.

Kurset gir kriseteam, innsatspersonell og andre involverte opplæring i pårørendehåndtering og drift av evakuert- og pårørendesenter ved store ulykker og katastrofer.

 

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 6 timer.

Temaer som berøres er: situasjonsforståelse, kriseledelse, informasjon, mentale forberedelser og psykologisk førstehjelp. Interaktivitet med utgangspunkt i konkrete case/problemstillinger vil være en integrert del av opplæringen gjennom bruk av blant annet film. En avgrenset tabletop øvelse og andre øvelser inngår som en del av undervisningsdagen.

Målgruppe

Målgruppen for opplæringen er primært psykososiale kriseteam og andre kommunale etater som blir mobilisert i et EPS.

Innholdet i læringsopplegget vil gjenspeile de faglige anbefalingene som fremkommer gjennom veilederen «Mestring, håp og samhørighet» (Helsedirektoratet), og andre styringsdokumenter.

Hovedmålet er å gjøre kommunale kriseteam, og samarbeidende etater bedre rustet til å håndtere en større ulykke/katastrofe/terrorhendelse. Særlig fokus vil være på psykososial ivaretakelse.

 

Læringsmål

  • Kommunale kriseteam, og samarbeidende etater er bedre rustet til å håndtere en større ulykke/katastrofe/terrorhendelse.
  • Deltakerne har oversikt sentrale elementer som inngår i etablering og drift av EPS
  • Kunne gi psykologisk førstehjelp og informasjon til grupper av rammede

Program

09.11
09:00–11:30Introduksjon om krisehåndtering
Etablering og drift av EPS
Psykososial oppfølging ved større hendelser
Table-top-øvelse – introduksjon
11:30–12:15Lunsj
12:15–15:00Table-top-øvelse – oppfølging
Krisekommunikasjon
Stresshåndtering og ivaretakelse av personell
Presentasjon av digitale verktøy