Bestille en bok eller verktøykasse?

Her finner du en oversikt over hvilke bøker og samtaleverktøy du kan bestille fra RVTS Øst.

Vi selger fagboken Dialog om seksualitet, håndbøkene Sosialt arbeid med sårbare migranter og Ungdom utnyttet til kriminalitet, og to ulike samtaleverktøy: Play it right og De tre gode hjelperne.

Bestill rett hjem i postkassen din. Alle priser er inklusive frakt. Vi sender dessverre ikke bestillinger til utlandet.

Samtaleverktøyet Play it right

Trenger du et konkret verktøy som kan gjøre det enklere for deg å snakke med ungdom og unge voksne om temaer knyttet til seksualitet, grensesetting og hygiene? Eller ønsker du å lære mer om hvordan du kan forstå grenseoverskridende seksuell atferd?

Play it right er et fleksibelt og brukervennlig samtaleverktøy utviklet av RVTS Øst og Kriminalomsorgen. Målet er å forebygge seksuelle overgrep gjennom å gi unge kunnskap om kropp og seksualitet, samt gjøre fagfolk og foresatte tryggere på å snakke om temaet.

Verktøykassen De tre gode hjelperne

I De tre gode hjelperne finner du verktøy som kan hjelpe deg i direkte arbeid med traumeutsatte barn og unge. Materialet tar utgangspunkt i kunnskap om utviklingstraumer og er inspirert av modellen om Den tredelte hjernen.

De tre gode hjelperne har oppgaver og kvaliteter som kan assosieres med de tre hjernedelene:

  • Anton Alarm – overlevelseshjernen
  • Sara Søke – følelses- og relasjonshjernen
  • Tore Tenke – tenkehjernen

De tre gode hjelperne er gjennomgangsfigurer i nettressursen traumesensitivt.no.

Målgruppe:
Verktøykassen passer for barn fra 5 år og oppover. Noe av innholdet vil også kunne brukes for yngre barn, men øvelsene må da tilpasses og forenkles. Eldre ungdom kan oppleve materialet som noe barnslig, men vil likevel kunne ha nytte av en tilpasset versjon. Passer best for behandlere og andre hjelpere som møter traumatiserte barn og unge i sitt arbeid.

Fagbok: Dialog om seksualitet – Kunnskap og praktiske råd for fagpersoner

Dialog om seksualitet gir en praktisk innføring i ulike temaer du som fagperson kan møte på i samtaler knyttet til seksualitet. I tillegg til kunnskap om ulike temaer, inneholder boken praktiske eksempler, fokuserer på hva det som fagperson er viktig å reflektere over og gir konkrete råd om hva som bør vektlegges for å få til en god dialog om seksualitet.

Boken har et hovedfokus på samtaler med unge og unge voksne (12 til 25 år), men kan være nyttig for de som jobber med voksne som er eldre enn 25 år også.

I boken kan du lære om sunn og usunn seksualitet, skam, traumer og tilknytningsforstyrrelser, selvtillit og selvfølelse, sex som selvskading, bytte/salg og kjøp av sex, endringsarbeid, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. Du får konkrete tips og råd om hva du bør tenke på når du skal snakke om sex med personer med en annen religion eller kulturell bakgrunn, og personer med sosiale vansker eller nedsatte kognitive evner. Boken inneholder også en oversikt over lovverket knyttet til seksualitet og forholdet mellom taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt.

Håndbok: Sosialt arbeid med sårbare migranter – Kunnskap, regelverk og praktiske råd

Sosialt arbeid med migranter som befinner seg i vanskelige livssituasjoner er et komplekst og omfattende fagfelt. Regelverket er omfattende, sakene er ofte svært komplekse og brukerne er ofte preget både av å befinne seg i en krysskulturell kontekst, i en migrasjonsprosess og av traumeerfaringer. Dette kan bidra til usikkerhet om hvordan helse- og sosialarbeidere helt konkret kan hjelpe brukerne.

Hovedmålgruppen for håndboken er helse- og sosialarbeidere og andre som i sitt arbeid kommer i kontakt med asylsøkere og flyktninger, irregulære migranter, familiegjenforente, arbeidsmigranter og bostedsløse EU/EØS-migranter. Boken inneholder en oversikt over lov- og regelverk, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, konkrete tips om hva du kan gjøre for å hjelpe migranter i ulike situasjoner samt egne kapitler om utnyttelse/menneskehandel og mindreårige migranter.

Tanken er at håndboken skal fungere som en veileder i arbeidet med migranter i sårbare situasjoner, og at helse- og sosialarbeidere og andre skal få en større handlingskompetanse når det gjelder å jobbe med migrantene de møter gjennom sitt arbeid. Dette for å forebygge utnyttelse og problematikk knyttet til psykisk helse, rus og utenforskap.