Aktuelt & annet

Håndbok: En veileder i arbeidet med migranter i sårbare situasjoner

Alle som kommer i kontakt med ulike grupper migranter vil kunne ha nytte av denne håndboken. Dette kan være ansatte i barnevernet, NAV, helsetjenesten, oppsøkende tjenester, asylmottak, fengsel, tiltak rettet mot rusavhengige, ansatte og frivillige i ulike lavterskeltiltak drevet av frivillige organisasjoner m.m.

 

Fagområder

RVTS Øst – Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging helseregion øst, har spisskompetanse på følgende fagområder.

Happy couple hiking while one helps the other up  a steep cliff

Kurs & Konferanser

Motta siste nytt fra RVTS Øst?

Vårt nyhetsbrev gir informasjon om kommende kurs, konferanser, kompetanseutviklingsprogrammer eller andre nyheter om RVTS Østs tilbud og tjenester.

Les vår personvernerklæring for å se hvordan vi behandler og benytter din informasjon.