Kriser er situasjoner som skaper psykologisk stress. Katastrofer er ulykker der det er flere skadde enn det hjelpeapparatet har kapasitet til å ta seg av. Det er lovpålagt at kommunene skal ha en beredskap for håndtering av kriser og katastrofer. Denne beredskapen skal omfatte psykososial ivaretagelse av de rammede/berørte og involvert innsatspersonell.

RVTS Øst bidrar i regionale samarbeidsprosesser som omhandler krisehåndtering og beredskap. Vi tar et særskilt ansvar for kompetanseoppbygging og understøtter regionale utviklingsprosesser.

Vi gir opplæring av kommunale kriseteam og deres samarbeidspartnere. Vi gir lederopplæring i kriseledelse. I tillegg bistår vi ved forberedelse, organisering og gjennomføring av beredskapsøvelser.

RVTS Øst gir kompetansestøtte til:

  • Kommunale ledere og andre aktører i regionale samarbeidsprosesser
  • Kriseteam, innsatspersonell og andre samarbeidspartnere som trenger kunnskap om psykologisk førstehjelp, stressmestring, oppfølging over tid, ivaretakelse av hjelperne.
  • Ledere (også ledere for kriseteam) som trenger kompetanse i kriseledelse
  • Opplæring i etablering og drift av evakuert- og pårørendesenter (EPS)
  • Bistand ved gjennomføring av øvelser

RVTS holder også årlige nettverksmøter for ansatte i kriseteam flere steder i regionen.

Aktuelt & annet

Ta kontakt for mer informasjon

Les vår personvernerklæring for å se hvordan vi behandler og benytter din informasjon.