Bestill samtaleverktøyet Play it right

Trenger du et konkret verktøy som kan gjøre det enklere for deg å snakke med ungdom og unge voksne om temaer knyttet til seksualitet, grensesetting og hygiene? Eller ønsker du lære mer om hvordan du kan forstå grenseoverskridende seksuell atferd?

Play it right er et fleksibelt og brukervennlig samtaleverktøy utviklet av RVTS Øst og Kriminalomsorgen. Målet er å forebygge seksuelle overgrep gjennom å gi unge kunnskap om kropp og seksualitet, samt gjøre fagfolk tryggere på å snakke temaet.

Samtaleverktøyet består av:

  • En fyldig håndbok hvor du kan lære mer om sunn og usunn seksualitet, skam, traumer og tilknytningsforstyrrelser, selvtillit og selvfølelse, sex som selvskading, bytte/salg og kjøp av sex, endringsarbeid, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet mm.
  • Konkrete hjelpemidler (blant annet samtalekort)
  • Opplæring

Følg gjerne Facebooksiden Play it right