Denne personvernerklæringen gir informasjon om behandlingen av personopplysninger i RVTS Øst, en enhet i Stiftelsen RBUP. Personvernerklæringen beskriver også hvilke rettigheter du har når vi behandler dine personopplysninger.

Når du bruker nettsiden vår, tilhørende underportaler eller er i kontakt med oss på annen måte, for eksempel ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, vil RVTS Øst behandle dine personopplysninger. RVTS Øst har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet.

1. Behandlingsansvar og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Stiftelsen RBUP.
Kontaktinformasjonen til Stiftelsen RBUP (org.nr.: 980 633 004)
Adresse: Gullhaugveien 1-3, Postboks 4623 Nydalen, 0405 Oslo

E-post: [email protected]
Telefon: 22 58 60 00

For spørsmål du måtte ha om behandling av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, kan du kontakte personvernansvarlig i RVTS Øst, Randi Eggen, [email protected].

2. Oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger, formålet med behandlingen og behandlingsgrunnlag

2.1 Nettsiden rvtsost.no og underportaler

RVTS Øst administrerer og drifter en rekke nettsteder og underportaler som beskrives nærmere under dette punktet.
Alle nettsidene supporteres av tredjepartsleverandøren Awwwesome AS, org. nr. 998 498 007 som er vår databehandler. Vi har inngått en databehandleravtale som sikrer at dine personopplysninger håndteres på en sikker og forsvarlig måte.

2.1.1 Nettsiden rvtsost.no

På nettsiden rvtsost.no finnes en oversikt over våre tjenester og linker til andre underportaler. Nettsiden og underportalene inneholder enkelte cookies, som du kan lese mer om i vår erklæring om cookies.

Vi har en Facebook URL via en Facebook logo på nettsiden rvtsost.no som gjør det mulig å klikke seg direkte inn på vår Facebook side.

Det er kun når du har klikket deg inn på Facebook logoen at Facebook vil motta opplysninger om deg og din brukerenhet. Etter at du har klikket deg inn på linken, gjelder Facebooks egne personvern- og brukervilkår.
RVTS Øst har et felles behandlingsansvar med Facebook for behandling av persondata som foregår inne på vår Facebook side.

2.1.2 Rettentil.no

Rettentil.no er en nettressurs som understøtter vårt undervisningsopplegg om negativ sosial kontroll. Ingen personopplysninger innhentes gjennom siden, annet enn de opplysninger som samles inn gjennom logging og cookies.

2.1.3 Utveier.no

Utveier.no er en nettressurs som understøtter vårt undervisningsopplegg om forebygging av radikalisering. Ingen personopplysninger innhentes gjennom siden, annet enn de opplysninger som samles inn gjennom logging og cookies.

2.1.4 Psbs.no / psykososialberedskap.no

Psbs.no er en nettressurs med særlig fokus på mer interaktiv kontakt med ansatte som jobber i kriseteam og andre ansatte som jobber tett på mennesker i kriser. Tjenesten retter seg både mot kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Personer kan registrere seg som utøver eller leder. Det vil da måtte avgis informasjon om navn, e-postadresse, ønsket passord, arbeidsgiver, arbeidsgivers kommune og rolle/stilling. Ledere kan huke av for om de fungerer som leder og forklare kort om rollen. Utøver eller leder kan også huke av for hvilke temaer de interesser seg for.

Som leder vil noe av innholdet være relevant for og gjøres tilgjengelig kun for deg, for eksempel opplæringsressurser. Vi kan sette opp fysiske møter mellom faglige nettverk for ledere/organisatorer med spesifikke oppgaver og roller. For eksempel kan ledere av psykososiale kriseteam i en region kobles sammen eller de som har ansvar for den psykososiale oppfølgingen av personell ved ulike sykehus.

Det rettslige grunnlaget for å behandle de ovennevnte personopplysningene er vår berettigede interesse i å administrere brukerprofil og tilrettelegge for bruk av tjenesten og gi relevant informasjon jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Du vil også kunne samtykke til å motta månedlig nyhetsbrev om psykososial beredskap fra RVTS Øst, se punkt 2.6. Vi vil også informere om våre kurs og konferanser – kurs som arrangeres i regionene og sentralt. Du vil motta varsel når vi publiserer nye artikler eller annet innhold.

Gjennom å registrere deg vil du ha mulighet for direkte kontakt med spesialrådgivere ved RVTS Øst via vår chat, og vi vil samle inn kontaktinformasjon som navn, e-postadresse og fysisk adresse for å besvare din henvendelse.

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å besvare din henvendelse effektivt og gi korrekt informasjon jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Kommunikasjonen med RVTS Øst foregår gjennom tjenesten Socialboards som leveres av det norske selskapet Socialboards AS, org. nr. 990 485 879. Alle data som deles gjennom tjenesten anonymiseres. Vi oppfordrer likevel til at sensitive data ikke deles gjennom chatten, jf. punkt 3.

2.1.5 Snakkemedbarn.no

Snakkemedbarn.no er en nettressurs som i hovedsak er rettet mot personer som arbeider med barn. Fokuset er tryggere møter med barn og unge som lever i vanskelige situasjoner.

På snakkemedbarn.no kan de besøkende lese relevante artikler eller gjennomgå annet materiell. Personer som har opprettet brukerprofil kan også øve på samtaler med avatarer som utspiller konkrete roller og følge med progresjonen på arbeidet.

Ved opprettelse av brukerprofil, avgis informasjon om brukernavn, telefonnummer og e-postadresse. Brukeren vil også opprette et personlig passord til senere innlogging. RVTS Øst behandler personopplysningene i den grad det er nødvendig for å tilby og administrere tjenesten.

Grunnlaget for å behandle slike opplysninger er vår berettigede interesse i å sørge for at tjenesten er operativ og oppdatert og for å holde oversikt over brukerprofilene, godkjenne og slette brukere, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

Snakkemedbarn.no er utviklet og supporteres av tredjepartsleverandøren Dinamo AS, org. nr. 976 965 043. Personopplysningene som Dinamo har tilgang til, som blant annet omfatter ordreopplysninger, lagres på servere hostet av Syse AS, org. nr. 981 535 286.

Enkelte av avatarene er utviklet av Attensi AS, org. nr. 994 202 367. For å teste disse avatarene vil du bli omdirigert til Attensi AS’ SNAKKESIM og brukerdata vil samles inn og lagres hos Attensi AS for at brukeren kan logge inn på et senere tidspunkt, følge med på progresjon og fortsette siste spilløkt. Informasjon om blant annet siste brukerøkt kan også overføres fra Dinamo AS til Attensi AS, for at de enkelte avatarene skal kunne tas i bruk, men ingen personopplysninger overføres fra Dinamo AS til Attensi AS.

2.1.6 Loggfiler

Din IP-adresse logges automatiske for en kort periode av våre webservere. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresse, HTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget i 15 dager. Deretter slettes loggen automatisk.

Innsamlingen og lagringen av disse grunndataene gjøres på grunnlag av vår berettigende av å tilby nettsiden, sørge for at nettsiden er operativ og sikker, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

2.2 Veiledning via Microsoft Teams

Microsoft Teams er en digital kommunikasjons- og samarbeidsplattform som leveres av Microsoft. Informasjonen som deles på Teams lagres på servere innenfor EU.

RVTS Øst benytter Microsoft Teams til veiledning mellom spesialrådgivere og brukere. Microsoft Teams benyttes også ved interne og eksterne møter.

Det er ikke nødvendig å ha brukerkonto eller å laste ned applikasjonen for å benytte Teams som en ekstern aktør. Eksterne inviteres gjennom en link som sendes til opplyste e-postadresse. Det er ikke nødvendig å avgi andre opplysninger enn e-postadresse.

Under selve møtet kan personopplysninger bli kommunisert muntlig dersom dette er nødvendig for gjennomføringen av møtet.

Brukere kan også kommunisere via chat-funksjonen og opplysningene som deles der vil bli lagret av Microsoft. Vi oppfordrer brukere til ikke å dele personopplysninger av sensitiv art via chat-funksjonen, se pkt. 3.

For mer informasjon om hvordan Microsoft behandler personopplysninger, se https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement

2.3 Undervisning via Zoom

Zoom er en videokonferansetjeneste som leveres av det amerikanske selskapet Zoom Video Communications, Inc. Selskapet er tilsluttet EU-US Privacy Shield, som innebærer at virksomheten behandler personopplysninger på en måte som sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

RTVS Øst benytter Zoom i hovedsak til undervisning overfor egne ansatte eller kursdeltakere.

Det er ikke nødvendig å ha en brukerkonto eller laste ned applikasjonen, for å ta i bruk Zoom. Påmeldte til kurs inviteres inn til Zoom via en link som sendes til den opplyste e-postadressen. Det er ikke nødvendig å avgi andre opplysninger enn e-postadresse.

Brukere kan kommunisere via chat-funksjonen og opplysningene som deles der vil bli lagret av Zoom. Vi oppfordrer brukere til ikke å dele personopplysninger av sensitiv art via chat-funksjonen, se pkt. 3.

For mer informasjon om hvordan Zoom Video Communications behandler personopplysninger, se https://zoom.us/privacy

2.4 Deltakelse på kurs

Ved påmelding til kurs samler vi inn og lagrer opplysninger om navn, adresse, kontaktinformasjon og bedriftsinformasjon. Ved påmelding til kurs som inneholder matservering, er det også mulig å opplyse om eventuell matallergi. Ved å opplyse om matallergi som er å anse som en sensitiv personopplysning, vil det måtte avgis samtykke iht. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a.

Formålet med behandlingen av opplysningene er å følge opp deltaker før, under og etter kurset. Oppfølging omfatter informasjon om endring av program, avlysning, fakturering, utsendelse av kursmateriell.

Behandlingen av opplysningene er nødvendige for å oppfylle avtalen om kurs mellom den enkelte deltaker og RVTS Øst, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b. Av samme årsak kan deltakerinformasjon også bli oversendt til overnattingssted dersom dette er inkludert i kursopplegget.

2.5 Tjenestestøtte og andre henvendelser

Ved henvendelse via vårt tjenestestøtte-skjema eller ved kontakt per e-post innhenter vi navn, e-postadresse og informasjon om hva henvendelsen gjelder. Formålet med innhenting av denne informasjonen er å kunne behandle og besvare din henvendelse så effektivt og korrekt som mulig.

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å kunne besvare og følge opp din henvendelse på en effektiv og hensiktsmessig måte jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

Opplysningene lagres inntil 1 år eller til saken er avsluttet.

2.6 Nyhetsbrev

På nettsiden og flere av våre underportaler kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

RVTS Øst sender ut nyhetsbrev via vår databehandler MailChimp. MailChimp er lokalisert i USA og er tilsluttet EU-US Privacy Shield, som garanti for at virksomheten behandler personopplysninger med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Ved påmelding til vårt nyhetsbrev ber vi om navn, e-postadresse og samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a til å sende informasjon iht. til de vilkårene som opplyses spesielt for det enkelte nyhetsbrev. Man kan når som helst melde seg av et nyhetsbrev ved å benytte link for avmelding.

Mer informasjon om hvordan MailChimp behandler persondatafinner du her: https://mailchimp.com/legal/privacy

3. Særlig om deling av sensitive opplysninger

Sensitive personopplysninger eller særlige kategorier av personopplysninger er opplysninger om:

  1. rasemessig eller etnisk opprinnelse
  2. politisk oppfatning
  3. religion
  4. filosofisk overbevisning
  5. fagforeningsmedlemskap
  6. genetiske opplysninger
  7. biometriske opplysninger (når behandlingsformålet er å entydig identifisere noen)
  8. helseopplysninger
  9. seksuelle forhold og seksuell legning

Alle brukere oppfordres til å ikke dele opplysninger av sensitiv art på alle våre nettsider, underportaler og tjenester. Opplysninger av sensitiv art kan bare deles dersom disse ikke knyttes opp mot en bestemt person.

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, men ikke lengre enn 2 år.

Personopplysninger som behandles med grunnlag i samtykke vil uavhengig av normal lagringstid slettes hvis du trekker ditt samtykke tilbake.

Personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, samt andre personopplysninger som fremgår av primær- og sekundærdokumentasjon etter bokføringsloven lagres i henhold til bestemmelser om dette i bokføringsloven og regnskapsloven, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c.

5. Utlevering

Vi deler ikke personopplysningene med andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller en lovbestemmelse som pålegger oss å gi ut informasjonen.

6. Oversikt over dine rettigheter

6.1 Rett til innsyn, retting eller sletting m.m.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Videre har du rett til å kreve begrensning av behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve at vi overfører dine personopplysninger til deg selv eller til annen behandlingsansvarlig i et maskinlesbart format (dataportabilitet).

For å ta i bruk dine rettigheter må du benytte e-postadressen [email protected]. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke til noen som gir seg ut for å være deg.

6.2 Rett til å klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du sende inn en klage til oss eller til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

7. Endringer i personvernerklæringen

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen som er gitt i denne personvernerklæringen. Oppdatert informasjon finnes lett tilgjengelig på vår nettside.