Digitalt grunnkurs æresrelatert vold

Zoom
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Digitalt grunnkurs æresrelatert vold

Kurset gir grunnleggende opplæring i temaer som er viktig for å kunne forstå æresrelatert vold, inkludert negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, og å kunne avdekke og håndtere saker på feltet.
Dette inkluderer:

  • Forståelse av æresrelatert vold som en form for vold i nære relasjoner
  • Sammenhengen mellom æresrelatert vold og utnyttelse/menneskehandel
  • Risikofaktorer
  • Konsekvenser av å utsettes for æresrelatert vold
  • Fra bekymring til hjelp for ungdom og voksne utsatt for æresrelatert vold

Målgruppe

Kurset passer for alle som møter unge og voksne som kan stå i fare for å utsettes for æresrelatert vold. Det kan være ansatte i skolen, helsetjenester for barn og voksne, barnevern, NAV, politi, psykisk helse og rus, utekontakter, fritidsklubber, frivillige organisasjoner m.m.  Kurset er et grunnkurs og krever ingen forkunnskaper

Program

Program kommer

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,