Fordypningskurs i traumebearbeiding med voksne, Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy (IRRT)

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:600

Velkommen til Fordypningskurs i traumebearbeiding med voksne, Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy (IRRT)

Kursinnhold:
Minnebearbeidingsmetoden Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy (IRRT)
Når pasienten er tilstrekkelig stabilisert – hva gjør vi da?
Hovedfokus denne dagen er å få opplæring i en konkret minnebearbeidingsmetode (Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy).
Det blir anledning til å øve på metoden, drøfte eksempler og se på hvordan metoden kan tilpasses ulike situasjoner.

Kursholdere: Psykologspesialist Katinka Thorne Salvesen og psykologspesialist Irene Michalopoulos, Modum Bad

Kursansvarlig: Spesialrådgiver Josefin Maud Jansson, RVTS Øst

 

Kurset er godkjent som fritt spesialistkurs av: Norsk psykologforening, Den Norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund

Overskrifter gjennom dagen:

  • Introduksjon til metoden
  • Video
  • Gjennomgang av eksponeringsfasen
  • Visualisering av mestring
  • Visualisering av seg selv nå og da – selvomsorg
  • Demonstrasjoner og øvelser
  • Gjennomgang av prosessen
  • Når er pasienten klar for en slik tilnærming?

Målgruppe

Terapeuter som ønsker konkret verktøy i arbeid med traumeminner fra hendelse som vold, mobbing og overgrep.

Program

25. oktober
09.00-10.00Introduksjon til metoden
10.15-11.00Video av metoden. Gjennomgang av eksponeringsfasen.
11.15-12.00Demonstrasjon og rollespill
12.00-12.45Lunsj
12.45-13.30Visualisering av mestring. Demonstrasjon og rollespill
13.45-14.30Visualisering av seg selv nå og da – selvomsorg. Demonstrasjon og rollespill
14.45-15.30Gjennomgang av prosessen. Når er pasienten klar for en slik tilnærming?