Fra tall til handling – hvordan kan du bruke Ungdata i din kommune?

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Fra tall til handling – hvordan kan du bruke Ungdata i din kommune?

Velkommen til Fra tall til handling – hvordan kan du bruke Ungdata i din kommune?

Har din kommune gjennomført Ungdata-undersøkelse? Ønsker du å iverksette tiltak for å følge opp tallene? Vil du møte andre som ønsker det samme?

KORUS Oslo, KORUS Øst, RVTS Øst og R-BUP Øst og Sør inviterer til workshop om hvordan kommunene kan jobbe med Ungdatatallene.

På workshopen får du presentert tall fra relevante funn fra Ungdata, bli kjent med verktøy og ressurser du kan bruke når du skal følge opp Ungdata-tall i din kommune og få ideer til hvordan du kan involvere ungdom i arbeidet. Det vil også presenteres konkrete eksempler fra kommuner som har jobbet med tiltak som følger opp resultater i deres kommune, og dere vil diskutere eksempler og erfaringer med hverandre i grupper.

 

Kontaktpersoner for workshopen er:

Ulla Bjørndahl, RVTS Øst: ulla.bjø[email protected]
Sara Anne Warhuus, KORUS Oslo: [email protected]
Marja Leonhardt, KORUS Øst: [email protected]
Stine Løvereide, R-BUP Øst og Sør: [email protected]

 

Målgruppe

Ansatte i kommuner som gjennomfører Ungdata-undersøkelser og som jobber med barn og unge, for eksempel i skole, kommuneadministrasjon, lavterskeltilbud for unge, skolehelsetjeneste, psykisk helse, utekontakter, politi, PPT, barnevern, NAV, Statsforvalter, Fylkeskommune, SaLTo/SLT-koordinatorer og andre relevante tjenester.

 

Workshopen skjer i samarbeid med KORUS Oslo, KORUS Øst og R-BUP Øst og Sør.

 

 

Program

13. september
09.30-09.45Velkommen v/ KORUS Oslo, KORUS Øst, RVTS Øst og R-BUP Sør Øst
09.45-10.30Innledning av Anders Bakken fra NOVA og aktuelle Ungdata resultater
10.30-10.45Pause
10.45-11.15Fra tall til handling: innlegg om hvordan du kan følge opp Ungdata resultater i din kommune v/ KORUS. Hvilke verktøy og ressurser finnes?
11.15-12.00Hvordan kan du involvere ungdom i oppfølging av resultater? Råd og tips fra ungdom
12.00-12.45Lunsj
12.45-13.40Presentasjon av erfaringer ved bruk av Ungdata
Diskusjon i grupper
13.40-13.55Pause
13.55-14.45Presentasjon av erfaring ved bruk av Ungdata
Diskusjon i grupper
14.45-15.00Oppsummering og avslutning