Kropp og traume

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:2000

Velkommen til Kropp og traume

Kropp og Traume – nå kun for helsepersonell!

Behandlere som jobber med mennesker med psykologiske traumer legger fort merke til at traumeproblematikken ikke bare utspiller seg i form av tanker eller følelser.

Traumeerfaringer kommer også – eller kanskje hovedsakelig – til uttrykk i form av kroppslige opplevelser, som ofte er veldig smertefulle for pasientene. Undervisningsdagene «Kropp og traume» vil belyse sammenhengen mellom kropp og sinn nærmere. Dagene vil ha fokus på at pasienter med traumeerfaringer trenger hjelp som ikke skiller mellom det psykiske og det somatiske. Kurset er en blanding av teori og praksis, hvor deltagerne blant annet vil øve inn konkrete ferdigheter for å hjelpe pasientene med de kroppslige traumesymptomene.

 

Kurset holdes av fysioterapeut, psykologspesialist og psykolog med yogainstruktørutdanning.

 

Kurset er godkjent med 12 timer for spesialisering hos både Norsk Psykologforbund (NPF) og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)

Målgruppe

Helsepersonell fra ulike tjenester.

Foredragsholdere

  • Jessica Harnischfeger, spesialrådgiver hos RVTS Øst
  • Pia Lunde, psykolog på Trasoppklinikken og yogalærer
  • Vendula Haldin, psykomotorisk fysioterapeut på DPS Halden/ Sarpsborg, Sykehuset Østfold, døgnavdeling voksne

 

Ikke helsepersonell?
Selv om kurset i utgangspunktet er ment for helsepersonell med forkunnskaper om traumeforståelse og traumebehandling, kan også andre som ikke er helsepersonell bli vurdert for ledige plasser. I dette tilfellet kan man henvende seg til kursansvarlig Jessica Harnischferger på e-post: [email protected].

Program

Dag 1
09:00–09:15Yoga
09:15–09:30Introduksjon
09:30–10:30Jessica Harnischfeger: Kropp og traume – Kropp i traume
10:30–10:45Pause
10:45–11:45Jessica: Kropp og traume - Kropp i traume
11:45–12:45Lunsj
12:45–13:15Walk and talk
13:15–14:15Vendula Haldin: Traumenes spor i kroppen
14:15–14:30Pause
14:30–15:30Treningsøkt
Dag 2
08:00–08:45Yogaøkt for de som vil, med Pia Lunde
09:00–09:15Spørsmål, kommentarer fra dagen før
09:15–10:00Pia Lunde og Jessica Harnischfeger: Grunnlag for behandling av traumatiserte kropper
10:00–10:15Pause
10:15–11.00Fortsettelse
11:00–11:15Pause
11:15–12:15Vendula Haldin: Body experiencing – praktisk demonstrasjon
12:15–13:00Lunsj
13:00–14:15Veiledningsøkt
14:15–15:00Veien videre/evaluering