Digitalt kurs om ungdom utnyttet til kriminalitet

Zoom
Påmeldingsavgift:400

Velkommen til Digitalt kurs om ungdom utnyttet til kriminalitet

Barn og unge som utfører kriminelle handlinger gjør det ofte sammen med andre. Selv om de opplever at de får fordeler av kriminaliteten, kan de også bli utnyttet av eldre ungdom eller kriminelle nettverk, og det kan være vanskelig å trekke seg ut. For å gi riktig hjelp til barn og unge som begår kriminelle handlinger, er det viktig å forstå hva som ligger bak. Dersom kriminaliteten ikke bare forårsakes av et ønske om vinning, rus- og atferdsproblemer e.l., men også at det er vanskelig å trekke seg ut pga. press, gjeld, vold eller trusler, kan ungdommen trenge andre former for beskyttelse og bistand. Dette er viktig både for å ivareta hensynet til barnets beste, og for å forebygge videre kriminalitet.

Målgruppe

Alle som jobber med ungdom i risiko og/eller ungdom involvert i kriminalitet, f.eks. politiet, SLT, utekontakter, barnevernet, helsetjenesten, fritidsklubber, skole (miljøarbeidere, rådgivere etc.), NAV, Konfliktrådet, Kriminalomsorgen, forsvarsadvokater m.m.

Kurset gir en innføring i hva utnyttelse til kriminalitet er, og hvordan slik utnyttelse kan være en form for menneskehandel. Kursdeltakerne vil få kunnskap hvordan ungdom rekrutteres og utnyttes til kriminalitet i Norge, og handlingskompetanse om hvordan vi kan forebygge, avdekke og gi ungdom en god og helhetlig oppfølging.

 • Hva er utnyttelse til kriminalitet, og når kan dette være menneskehandel?
 • På hvilke måter blir ungdom utnyttet til å begå kriminelle handlinger?
 • Samfunnsmessige forhold: sosioøkonomiske faktorer, organisering av narkotikasalg
 • Gatekultur og gatekapital, ungdomskriminalitet og ungdomsgjenger
 • Rekruttering og kontrollmidler
 • Ungdoms utvikling, traumer og giftig stress
 • Hvordan møte ungdommen på en traumesensitiv måte?
 • Forebygging og avdekking
 • Dilemmaer og vurderinger knyttet til gjeld og represalier
 • Helhetlig oppfølging og tverretatlig samarbeid

 

Foredragsholdere og bidragsytere:

 • Line Ruud Vollebæk – spesialrådgiver RVTS Øst
 • Ulla Bjørndahl – spesialrådgiver RVTS Øst
 • Kjetil Friisø Ramborg – spesialrådgiver RVTS Øst
 • Sveinung Odland – spesialrådgiver RVTS Øst
 • Sveinung Sandberg – professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo
 • Ghulam Abbas – ungdomsarbeider og sosionom, forfatter av boka «Gudfaren: om B-gjengen, integrering og livet i den kriminelle underverdenen» (2022) sammen med Kjetil S. Østli
 • Marshalee Orinthea Jones, fagkonsulent ved Utekontakten i bydel Gamle Oslo
 • Adrian Øzkal Lorentzen, psykolog ved Rask psykisk helsehjelp, bydel Stovner
 • Katrine Salomonsen, ungdomskoordinator ved Konfliktrådet i Oslo

Kurset arrangeres i samarbeid med RVTS Nord, RVTS Vest, RVTS Midt og RVTS Sør, og er åpent for deltakere fra hele landet.

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,