Sveinung Odland

Spesialrådgiver

Utdanning:
Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Spesialområde:
Enkel og kompleks PTSD og med utviklingstraumer. Vold i nære relasjoner.

Erfaring:
Jeg har mange års erfaring med å jobbe med traumatiserte mennesker, og har lang erfaring med å jobbe med enkel og kompleks PTSD og med utviklingstraumer. Jeg var med i kriseteamet som bistod ungdommen 22. juli på Sundvollen, og har jobbet med flere overlevere som var på Utøya. I etterkant har jeg ledet en gruppe ungdommer og utgitt en manual for stabilisering og ferdighetstrening etter traumatiske hendelser.  Jeg har jobbet i mange år ved Asker BUP, og i ett og et halvt år ved Alternativ til Vold i Oslo. Jeg har vært gruppeleder for psykologene i spesialistutdanningen ved R-BUP i mange år.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg har videreutdanning i EMDR, Sensorimotorisk behandling ved traumer og Neurosequential model of therapeutics (NMT). Jeg har vært spesielt opptatt av traumer hos barn og ungdom. Jeg har samarbeidet med og veiledet barnevernsinstitusjoner, skoler, foreldre og fosterforeldre. Jeg har vært engasjert i arbeidet med enslig midreårige asylsøkere og å kunne yte hjelp til dem.