Webinar: Pårørende og omsorgsbyrde (TryggEst)

Digitalt
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Webinar: Pårørende og omsorgsbyrde (TryggEst)

De fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet. TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Kan TryggEst og kommuner som har eller planlegger å starte med TryggEst også bidra til at pårørende får økt kunnskap og bistand?

Hvordan er det å være pårørende, og kan økt pårørendestøtte bidra til forebygging av vold?

Eldrereformen skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn, at flere eldre kan leve aktive liv lenger og oppleve trygghet ved å bo i eget hjem. Hvordan skal vi få dette til i praksis?

Kan vi med økt fokus på og økt kunnskap forebygge og redusere omsorgsbyrden? Redusere slitasje og dermed bidra til at vi som pårørende får det bedre og samtidig reduserer risikoen for at vold utøves?

Målgruppe

Ansatte i kommunale tjenester, men kan også være for innbyggere.

Program

Program
Kl. 09–11.30: Presentasjon av nyere forskning. Vi besøker nye og etablerte TryggEst kommuner og møter familievoldskoordinator fra politiet og pårørendesenteret i Oslo.

Digitalt

Digitalt
,