Behandling av traumeminner hos barn

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:600

Velkommen til Behandling av traumeminner hos barn

På dette kurset får du opplæring i «skissen for bearbeiding av traumeminner» som bygger på metoden IRRT (Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy) tilpasset for barn. Skissen benytter prinsipper som er funnet virksomme i behandling av traumeminner på tvers av ulike terapiformer slik som psykoedukasjon, arbeid med affektregulering og eksponering av traumeminner. Målet er å øke kontroll over påtrengende traumeminner, endre negative leveregler, styrke affektregulering og erfare reguleringsstøtte.

Forberedelse: «Skisse for behandling av traumeminner» av Bræin. Sendes ut til deltakerne på forhånd.

Forelesere: Psykologspesialist barn og unge, Mari K. Bræin

Kurset er godkjent meritterende; Norsk Psykologforening som 6 timer fritt spesialkurs og 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

 

 

Målgruppe

Terapeuter som jobber med behandling av barn og unge utsatt for store belastninger og traumer

Program

12.september
09.00-12.00Opplæring i «Skissen for Traumebearbeiding med barn»
12.00-12.45Lunsj
12.45- 13.30Øve på elementer av behandlingen. Gi barnet en opplevelse av mestring og kontroll i rekonstruksjonen av traumeminner
13.45-15.00Reguleringsstøtte i arbeid traumeminner
15.15-16.00Avslutning og bruk av omsorgshandling i traumearbeid