Play it right – digital workshop

Zoom
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Play it right – digital workshop

Velkommen til kurs for deg som har kjøpt samtaleverktøyet Play it right!

Workshopen gir en innføring i bruk av verktøykassen Play it right.

Vi vil lose deg gjennom dagen ved å introdusere de ulike temaene i Play it right og igangsette praktiske øvelser som du gjør sammen med en kollega.

Workshopen tar utgangspunkt i at du sitter sammen med en kollega/kollegagruppe, og at dere aktivt bruker samtaleverktøyet gjennom dagen. Du kan ikke delta på kurset alene. Kurset foregår via Zoom og læringsplattformen Learnlab.

For å få et godt læringsutbytte anbefaler vi at det ikke bør være mer enn to personer per koffert.

Læringsmål:

  • Bli bedre kjent med samtaleverktøyet Play it right
  • Få praktisk erfaring med bruk av verktøykassen Play it right
  • Økt refleksjon rundt egne holdninger og tanker knyttet til temaene Play it right tar opp
  • Tilegne seg kunnskap om hvordan man kan snakke med ungdom om seksualitet
  • Tilegne seg kunnskap om ulike måter man kan bruke Play it right på

Målgruppe

Alle som jobber med barn og unge (barneverntjenesten, skoler, fastleger, psykologer, helsesykepleiere, BUP, PPT, Statens Barnehus, Konfliktrådet, Kriminalomsorgen, politi mm.)

Har du lyst til å delta, men mangler koffert? Da kan du bestille Play it right her.

Hva får du ved kjøp av Play it right?

Play it right består av en fysisk koffert med følgende innhold:

  • Syv kortstokker, mer enn 350 ulike kort, som omhandler allmenne temaer som «selvtillit, selvbilde og selvforståelse», «kropp, følelser, atferd og tanker» og «mål» og mer rettede tema som «mentalisering og samtykke», «kropp og hygiene», «sex» og «internett og porno».
  • Stressballterninger med reguleringsøvelser
  • Samtaletermometer som kan gi hjelp til regulering av stressnivå i selve samtalen eller i andre situasjoner
  • Håndboken «Dialog om seksualitet». 22 kyndige forfattere deler sin kunnskap og erfaring om ulike temaer som er viktige å vite noe om når man skal snakke med ungdom og unge voksne om sex. Forfatterne er fagfolk som har blitt spurt om å bidra på grunn av deres spisskompetanse og erfaring, og det er lagt vekt på korte, konsise og praksisnære kapitler.

 

Små endringer i programmet kan forekomme.

 

Program

24.09.2024
09.00-09.15Velkommen
09.15-10.15Holdninger og rollemodell
10.15-10.30Pause
10.30-11.30Introduksjon til reguleringsterningene og samtalebarometeret
11.30-12.00Lunsj
12.00-12.45Samtykke og mentalisering
12.45-13.00Pause
13.00-13.30Porno og digital sex
13.30-14.00Play it right i praksis
14.00-14.10Pause
14.10-14.50Øvelser, refleksjoner og tips
14.50-15.00Takk for i dag

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,