Digitalt grunnkurs om radikalisering og voldelig ekstremisme

Zoom
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Digitalt grunnkurs om radikalisering og voldelig ekstremisme

I temarapporten om ekstremisme og psykisk helse løfter PST opp behovet for økt samarbeid mellom politiet, pst og helsesektoren. Samtidig vet vi at tillit og fortrolighet er noe av det viktigste i en terapeutisk relasjon og allianse. For å forebygge og hjelpe mennesker ut av radikaliseringsprosesser, og jobbe med bekymring og samhandling, er vi avhengig av tverrfaglig handlingskompetanse og fenomenkunnskap. Dette kurset gir kunnskap om radikaliseringsprosesser, og økt handlingskompetanse i møte med fenomenet.

 

Kursdeltakerne vil få kunnskap om:

  • Utveier.no (nettressurs fra RVTS om temaet)
  • Bekymring og risiko
  • Radikaliseringsprosesser, veier inn og ut
  • Intervensjoner og tiltak
  • Tverrfaglig samhandling og taushetsplikt
  • Psykisk helse og radikalisering

 

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 6-timers vedlikeholdskurs for spesialister.

Målgruppe

Ansatte i helsesektor (i alle linjer: første-, andre og tredjelinje), kommune- og spesialisthelsetjenesten: psykologer, terapeuter og hjelpere.

 

 

Foredragsholdere: Kjetil Friisø Ramborg, Sveinung Odland (RVTS Øst), Siv Sørensen (PST), Per Moum Hellevik (NKVTS).

Program

28.05.2024
09:00–09:15Velkommen og innledende presentasjon av Utveier.no
09:15–10:00Psykisk helse og radikalisering
10:00–10:10Pause
10:10–11:30Radikaliseringsprosesser, veier inn og ut
11:30–12:15Lunsj
12:15–13:00Bekymring og risiko
13:00–13:10Pause
13:10–14:00Intervensjoner og tiltak
14:00–14:10Pause
14:10–15:00Tverrfaglig samhandling og taushetsplikt

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,