Kriseledelse i en ny tid

3-dagers opplæring i kriseledelse

Utøya
Påmeldingsavgift:8000

Velkommen til Kriseledelse i en ny tid

I dag må kriseledere fatte raske beslutninger – ofte under høyt press og med stor usikkerhet. Sosiale medier har økt kravene betraktelig. Dette krever tillit, mot og gode samarbeidsevner. Dette kurset vil gi deg trening i å løse komplekse situasjoner og dilemmaer i dialog med andre, med utgangspunkt i konkrete scenarioer. På dette kurset vil du trenes i å bli en mer effektiv og kompetent kriseleder.

OBS! Kun 20 plasser!

Dette sier våre deltakere:

– Fokuset på «soft skills» er den beste ideen!

– Dette kurset bør definitivt tilbys ledere på ulike nivåer, og gjerne til eksisterende lederteam.

– Jeg lærte masse om meg selv.

– Meget proft opplegg – mye læring som jeg har nytte av.

Målgruppe

Opplæringen er rettet til deg som har ansvar for krisearbeid i en organisasjon, eksempelvis som leder av et team i en kommune eller annen relevant virksomhet. Opplæringen vil også være relevant for de som ønsker å forberede seg på denne type oppgaver.

Kriseledere og innsatspersonell kan ikke alltid vente på å bli fortalt hva de skal gjøre. Proaktive avgjørelser og handlinger må i enkelte tilfeller ikke bare tas av utpekte ledere, men også av ledere på et lavere nivå. Erfaring, kunnskap og menneskelige ferdigheter er avgjørende for å oppnå gode resultater. Under kriser er ressursene begrensede og responsen må koordineres, ledes og motiveres på en effektiv måte. Bevissthet og forståelse av seg selv er nøkkelen til suksess for kriseledere som trenger å lede med autoritet under press og i stressende situasjoner.

Siden terrorhendelsene i 2011 har RVTS Øst arbeidet systematisk med å styrke kompetansen i egen region når det gjelder oppfølging etter kriser og katastrofer. Den primære målgruppen har vært kommunene, men også deres naturlige samarbeidspartnere, for eksempel innsatspersonell og frivillige.

Målet med lederprogrammet er å utvikle fremtidige kriseledere gjennom fokus på menneskelig dynamikk og samhandling. Du vil trenes i å løse komplekse situasjoner og dilemmaer i dialog med andre, med utgangspunkt i konkrete scenarioer.

Vi vektlegger:

 • Menneskeorientert med sterk vekt på «mykere» ferdigheter
 • Instruksjon i mindre grupper
 • Handlingsorientert tilnærming med press og fokus på resultater
 • Fokus på teori, verktøy og praksis
 • Kontinuerlig tilbakemelding for å optimalisere læring
 • Trygt læringsmiljø der vi oppfordrer delegatene til å gjøre feil og jobbe utenfor egen komfortsone. Dette kan eksempelvis handle om beslutningspress og konflikt.
 • Innsikt og mestring, framfor fokus på svakheter

 

Du får:

 • Kunnskap i stresshåndtering og tilgang til anerkjente leder- og stressmestringsverktøy
 • Opplæring av dyktige og erfarne foredragsholdere med bred erfaring fra norsk og internasjonal krisehåndtering
 • Særlig fokus på personlig utvikling, samhandling og psykososiale ferdigheter
 • 3-dagers lederopplæring med intensiv trening på Utøya – inkludert båttransport, kost og losji alle dager
 • Undervisningsmateriell utviklet for krise- og katastrofehåndtering og ledelse
 • Økt bevissthet om deg selv som leder, støtte gjennom konstruktive gruppeprosesser, utvikling av kritisk tenkning og støtte til god kommunikasjon
 • Trening i pressede situasjoner – med mål om forbedret beslutningsevne og atferd

Lederkurset bygger på nettstedet psykososialberedskap.no og kunnskap fra internasjonal katastrofehåndtering. Vi samarbeider med Robert McAlister, som bl.a. har vært sikkerhetsansvarlig for Westminster sektor i London og bidratt i en rekke konflikt- og katastrofeområder. Han er en av hovedinstruktørene på opplæringen. Opplæringen er pilotert med en gruppe på 12 deltakere fra ulike organisasjoner RVTS Øst samarbeider med. Pilotgruppen har bestått av krise- og beredskapsledere fra kommuner og sykehus, ulike innsatspersonellgrupper, Sivilforsvaret, Utenriksdepartementet og Norges Røde Kors.

Praktisk informasjon:

Lederopplæringen består av tre undervisningsdager som arrangeres på Utøya i Tyrifjorden. Dette representerer en spesiell ramme for opplæringen og deltakerne vil som en del av programmet få møte overlevende og andre som var direkte berørt av terrorhandlingene.

Deltakeravgiften på kr. 8000 inkluderer:

• 3-dagers lederopplæring med intensiv trening på Utøya – inkludert båttransport, kost og losji alle dager
• Undervisningsmateriell
• Leder- og stressmestringsverktøy

Moduler:
Opplæringen er delt inn i tre moduler:
1. Forberedelsesfasen (readiness)
2. Responsfasen (response)
3. «Tilbake til en ny normalsituasjon» (recovery and resilience)

Lederopplæringen er bygget rundt RVTS Øst sitt nettsted psykososialberedskap.no, i tillegg til oppdatert norsk og internasjonal kunnskap fra krise- og katastrofehåndtering.

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen stenger 14 dager før kursstart og at faktura må være betalt før kursstart for at man kan delta.