Nils Petter Reinholdt

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Jeg har mye erfaring fra arbeid med oppfølging av kriser og katastrofer, inkludert selvmordsforebygging. Dette omfatter blant annet utvikling og oppfølging av strategier nasjonalt, regionalt og lokalt. Har vært involvert i flere større og mindre forsknings-, og utviklingsprosjekter i disse feltene

Utdanning:
Cand.mag., psykiatrisk sykepleier, videreutdanning i pedagogikk.

Erfaring:
Mangeårig leder av Enhet for selvmordsforebygging og sorgstøtte i Sykehuset Innlandet. Har vært tilknyttet Helsetilsynet og senere Helsedirektoratet som prosjektleder for Handlingsplan mot selvmord og oppfølgingstiltak etter denne. Prosjektleder for oppfølgingsarbeidet etter terroren i 2011 ved RVTS Øst.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Bred klinisk erfaring med selvmordsutsatte og etterlatte, i tillegg til oppfølging av mennesker som har vært involvert i kriser og katastrofer. Har vært og er opptatt av å synliggjøre brukerperspektivet i våre tiltak gjennom et aktivt samarbeid blant annet med LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) og Støttegruppa etter 22. juli. Omfattende internasjonal erfaring særlig fra prosjekter i Øst Europa (Litauen, Latvia og Ukraina).