AIM Under 12 – utredning av skadelig seksuell atferd hos barn som er yngre enn 12 år

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:500

Velkommen til AIM Under 12 – utredning av skadelig seksuell atferd hos barn som er yngre enn 12 år

AIM under 12 er et kurs i utredning av barn (yngre enn 12 år) som har utøvd skadelig seksuell atferd (SSA). Utredningen kartlegger ulike utviklingsområder hos barnet som så gir grunnlag for videre hjelp, trygghetstiltak og behandling. Utredningsveilederen vektlegger barnets atferd i et utviklingsmessig og sosial perspektiv.

 

To uker før kuret vil deltakerne få utsendt en lenke til en film (som varer under en time). I filmen går vi gjennom teoretiske modeller for barns kognitive, sosiale og seksuelle utvikling, kombinert med eksempler fra praksis. I tillegg ser vi på årsaker til skadelig seksuell atferd hos barn under 12 år, og betydningen av belastninger i tidlige barneår.

Innholdet i filmen er også beskrevet i veilederen som deltakerne får utdelt på kurset, men det vil ikke bli satt av tid på kurset for å gå gjennom disse kapitlene, og forutsettes at deltakerne har sett filmen i forkant av kurset

Kurset vil bli søkt godkjent av Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

 

Fullført kurs gir deg rett til å bruke/en lisens til å bruke AIM under 12.

Retten/lisens varer i 3 år. Etter 3 år blir du tilbudt en 3-timers digital oppdatering, og om du deltar på denne, så får du lisens for nye 3 år.

 

Forkunnskapskrav:

Du må ha basiskunnskaper om temaet skadelig seksuell atferd hos barn. Du kan melde deg på digitalt kurs her.

Det kan være en fordel å ha AIM3 fra før, men dette er ikke et krav. Hvis du ønsker å ta kurset, kan melde deg på AIM3 her.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er de som jobber med utredning av barn, som ansatte i Bup, barnevern eller Statens Barnehus. Andre kan også ha utbytte av kurset. Ta kontakt med RVTS Øst eller RVTS Nord hvis du har spørsmål.

Kurset arrangeres i et samarbeid mellom RVTS Øst og RVTS Nord

 

Kursholder:

Eva Marina Mørch, Psykologspesialist og leder for ressursenheten v27, BUP Betanien sykehus Bergen

 

Hvis du har spørsmål om innholdet av kurset kan du ta kontakt med:

Christy Benedict Edvardsen v/ RVTS Nord, [email protected]

Ulla Bjørndahl v/RVTS Øst, [email protected]

 

Praktiske spørsmål knyttet til kurset kan rettes til [email protected]

Program

Dag 1
09:00 - 10:00Introduksjon og gjennomgang av video deltakerne har sett i forkant av kurset
10:00 - 10:10Pause
10:10 - 11:00Lære metoden Mønsterkartlegging
11:00 - 11:15Pause
11:15 - 12:00Gruppearbeid hvor deltakerne bruker Mønsterkartlegging på øvingskasus
12:00 - 12:45Lunsj
12:45 - 15:30Introdusere AIM Under 12 modellens Domener 1-4 (seksuell atferd, ikke-seksuell atferd, utvikling og miljø) og skåringsnøkkel. Pauser underveis.
15:30Avslutning
Dag 2
08:30 - 10:00pørsmål og kommentarer fra i går, gjennomgang av Domene 5 (selvregulering)
10:00 - 10:15Pause
10:15 - 13:15Gjennomføre kompetansetest med skåring av kasus, deltakerne får individuell tilbakemelding. Gjennomgang av resultater i plenum. (Pause med lunsj inngår)
13:15 - 14:00Hvordan oppsummere resultatene i utredningsrapport
14:00 - 14:15Pause
14:15 - 15:00ette inn aktuelle tiltak i behandlingsplan for individ og omsorgsgivere, informasjon om sertifisering og avslutning.