Digitalt grunnkurs – forstå seksuell atferd hos barn og unge

Zoom
Påmeldingsavgift:300

Velkommen til Digitalt grunnkurs – forstå seksuell atferd hos barn og unge

  • Hvordan kan vi styrke en positiv seksuell utvikling hos barn og unge?
  • Hva definerer vi som sunn eller usunn seksualitet?
  • Hvordan kan internett gi muligheter, men også utfordringer for unge i dag når det kommer til seksuell atferd?

Ved å belyse disse sentrale spørsmålene, ønsker vi å skape økt forståelse for når det er viktig å gripe inn, dersom man er bekymret for et barns utvikling i form av grenseoverskridende seksuelle handlinger. Vi vil også presentere ulike verktøy og digitale ressurser som dere kan ta i bruk i deres arbeid med barn og unge.

Temaene for kursdagen:
09.00–15.00

  • sunn seksualitet
  • digital seksualitet
  • bekymringsfull og skadelig seksuell atferd
  • Trafikklyset
  • praktiske verktøy (snakkemedbarn.no, PROFESOR og Play it right)

Målgruppe

Alle som jobber med barn og unge (Barnevern , skoler, fastleger, psykologer, helsesykepleiere, barnehage, BUP, PPT, Statens Barnehus, Konfliktrådet, Kriminalomsorgen, politi mm.).

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,