VIVAT, Førstehjelp ved selvmordsfare

Årsakene til selvmordstanker er sammensatte, og signalene kan være vanskelige å oppfatte.

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:900

Velkommen til VIVAT, Førstehjelp ved selvmordsfare

Årsakene til selvmordstanker er sammensatte, og signalene kan være vanskelige å oppfatte. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp.

Kurset går over to dager, 21. og 22. oktober 2024, med forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

Målgruppe

Kurset er utviklet for å passe hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sin jobb møter selvmordsnære mennesker, samt frivillige og andre personer som i sine ulike roller kan komme i en hjelperposisjon overfor mennesker der selvmord er et tema.

Kurset gir verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. I løpet av kurset bevisstgjøres egne holdninger til selvmord. Vi gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare.

VIVAT selvmordsforebygging har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Vivat er et av flere oppfølgingstiltak etter Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet.

NB! Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset.

Se program for dagene her (PDF)

 

Kursholdere:

Dorte Brodersen, VIVAT-instruktør