Digitalt grunnkurs om utnyttelse og menneskehandel

Zoom
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Digitalt grunnkurs om utnyttelse og menneskehandel

Arrangeres i samarbeid med RVTS Nord, RVTS Midt, RVTS Vest og RVTS Sør, og er åpent for deltakere fra hele landet

 

Disse dagene vil vi ha fokus på kunnskap og handling i møte med sårbare personer som blir utnyttet, eller er i risiko for å bli utnyttet

Menneskehandel og andre former for utnyttelse forekommer i mange ulike former og på ulike arenaer, og både utenlandske og norske statsborgere kan bli utsatt. Mange av oss treffer personer som på grunn av flukt og migrasjon, fattigdom, nedsatte kognitive evner, nevroutviklingsforstyrrelser, psykiske helseproblemer eller rusavhengighet kan være risikoutsatte. Mennesker i vanskelige livssituasjoner er sårbare for ulike former for vold og overgrep, inkludert utnyttelse til seksuelle formål, arbeid/tjenester, tigging eller kriminalitet.

 

Undervisningen vil gi kunnskap om fenomenforståelse, hvem de utsatte er, hvordan vi gjenkjenner tegn på utnyttelse og hva vi skal, bør og kan gjøre når vi er bekymret for utnyttelse og menneskehandel.

Dagene vil bestå av undervisning/presentasjoner, oppgaver og diskusjon/refleksjon rundt caser og filmer.

 • Hva er utnyttelse, og når kan det dreie seg om menneskehandel?
 • Særskilt risikoutsatte grupper, rekruttering og kontrollmidler
 • Flukt, migrasjon og utnyttelse
 • Sammenhenger mellom vold i nære relasjoner, æresrelatert vold, utnyttelse og menneskehandel
 • Utnyttelse til seksuelle formål
 • Utnyttelse i arbeidslivet
 • Utnyttelse til kriminalitet
 • Andre utnyttelsesformer
 • Avdekking av utnyttelse og menneskehandel (tegn og indikatorer, fremgangsmåte)
 • Kultursensitivitet i samtaler om vold, overgrep og utnyttelse
 • De utsattes rettigheter
 • Råd og veiledning, henvisning

Målgruppe

Fagpersoner som er i kontakt med mennesker i sårbare livssituasjoner, for eksempel NAV, legevakter, helsestasjoner, spesialisthelsetjenesten, barnevern, utekontakter, kriminalomsorgen, ulike lavterskeltiltak, flyktningtjenesten og asylmottak.

Program

Program kommer

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,