AIM-kurs: Unge med en problematisk og/eller skadelig seksuell atferd på internett (teknologisk assistert skadelig atferd / TA-SSA)

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:500

Velkommen til AIM-kurs: Unge med en problematisk og/eller skadelig seksuell atferd på internett (teknologisk assistert skadelig atferd / TA-SSA)

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister

 

Dette todagerskurset tar sikte på å gi deltakerne grunnlagsforståelse og kompetanse til å forstå hvilken rolle internett og teknologi (inkludert sosiale medier) spiller innen problematisk skadelig seksuell atferd. TA-SSA-kurset bygger på kunnskap og teoretisk forståelse gitt i AIM3 Utredningskurs og du hå ha gjennomført AIM 3 for å delta. Du kan melde deg på AIM3 her.

Kurset har fokus på praksisnyanser og bidrar til å utvikle vurderingsferdigheter innen TA-SSA.

 

Læringsmål:

  • Få oppdatert kunnskap om forskningsfunn innen TA-SSA og deres relevans til AIM3
  • Vite hvordan samle og organisere relevant informasjon rundt TA-SSA
  • Lære hvordan lage en kasusformulering
  • Få øvelse i å lage trygghetsplaner

 

 

Målgruppe

Spesialisthelsetjeneste, familievern, statlige barnehus, barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern, Konfliktråd, Friomsorg, helsesykepleiere og kommunepsykologer. Ta kontakt med kursarrangør om du er i tvil om du kan delta.

Kurset bygger på utgivelsen the AIM & NSPCC Technology Assisted Harmful Sexual Behaviour (TA-HSB) guidance (Allotey & Swann 2019), som er laget for å hjelpe fagpersoner vurdere risiko rundt bekymring av TA-SSA, samt lage trygghetsplan og bygge på styrker hos ungdommen.  Kursdeltakerne får norsk versjon av boken utlevert på kurset.

 

Kursholder er: Eva Marina Mørch, Psykologspesialist og leder for ressursenheten v27, BUP Betanien sykehus Bergen

 

Kurset arrangeres av RVTS Øst og RVTS Nord.

 

Har du spørsmål om kurset kan du kontakte:

Christy Benedict Edvardsen v/ RVTS Nord: [email protected]

Ulla Bjørndahl v/RVTS Øst: [email protected]

Praktiske spørsmål knyttet til kurset kan rettes til [email protected]