Traumebehandling – barn og unge

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:900

Velkommen til Traumebehandling – barn og unge

Kurset gir innføring i grunnleggende traume- og utviklingsforståelse, kartlegging og diagnostisering. Du får en innføring i prinsipp for traumebehandling og traumesensitiv omsorg. Det vil bli et spesielt fokus på barn og unge utsatt for store belastninger og langvarig stress.

 

Kurset er godkjent meritterende av Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

 

Foredragsholdere

  • Mari Bræin – Psykologspesialist barn og unge og faglig leder, Senter for Stress og Traumepsykologi
  • Sveinung Odland – Psykologspesialist barn og unge og spesialrådgiver, RVTS Øst

 

 

Målgruppe

Målgruppen er klinikere som driver behandling av barn og unge, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Program

Dag 1
09.00–12.00Traume- og utviklingsforståelse
12.00–12.45Lunsj
12.45–15.30Kartlegging, diagnostisering og tilhelingsprosesser
Dag 2
09.00–12.00Reguleringsarbeid
12.00–12.45Lunsj
12.45–13.45Relasjonelt arbeid
14.00–15.30Bearbeiding og meningsskapende arbeid