AIM – behandling

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:500

Velkommen til AIM – behandling

Velkommen til todagerskurs i «AIM behandling» 7. og 8. oktober 2024

 

Formålet med kurset er å gi fagpersoner som jobber direkte klinisk og behandlingsrettet med barn og unge og deres familier opplæring i AIM/G-Maps behandlingsveileder for ungdom (i alderen 12–18 år) med problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA). Behandlingsveilederen ble oppdatert i 2019, og gir en innføring i blant annet forskning/teorier om barnets utvikling, nyere kunnskap om traumer og hjerne, tilknytning og selvregulering. Denne oppbygningen støtter AIM3-modellens vektlegging av stegvise milepæler og motstandsdyktighet, samt økologiske metoder som vektlegger multisystemisk endring og gjenopprettende prosesser.

 

AIM behandling er ingen manualisert tilnærming, men oppfordrer behandleren til å være kreativ i sitt møte med ungdommens og familiens behov. Alle som deltar på kurset får en behandlingsveileder.

 

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

 

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i BUP, kommunale psykologer, BUF-etat (familievern, institusjon), miljøpersonale som har oppfølgingsansvar, Statens Barnehus, Konfliktrådet o.l.

AIMs rammeverk for behandling er inndelt i fire faser:
1. Forberedelser, engasjement og motivasjon
2. Utvikle motstandsdyktighet
3. Seksualundervisning, relasjoner og skadelig seksuell atferd
4. Veien videre og avslutning av behandling

AIM-behandling er ingen manualisert tilnærming, men oppfordrer behandleren til å være kreativ i sitt møte med ungdommens og familiens behov. Alle som deltar på kurset får en behandlingsveileder.

 

For å delta på kurset må man ha tatt kurs i AIM3-utredning. RVTS Nord arrangerer kurs i dette 2. mai. Du kan melde deg på her

 

 

Tidspunkt: 08.30–15.00 begge dagene.

 

Kurset arrangeres i et samarbeid mellom RVTS Øst og RVTS Nord.

 

Kursholdere er:

Kine Elverum, Barnevernspedagog og kognitiv terapeut. Hun jobber som Fag- og behandlingsansvarlig SSA i Humana barnevern, og har flere års erfaring som veileder i Nok. Trondheim, fosterhjemskoordinator, miljøterapeut i BUP klinikk og barnevernsinstitusjoner.

Tina L Sæther, Klinisk sosionom og familieterapeut. Hun jobber som seniorrådgiver ved Statens Barnehus Trondheim og er deltager i REBESSA Trondheim (Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd), og har mange års erfaring som behandler i BUP poliklinikk, ansatt ved barnevernsvakta i Trondheim, kriseteam og barnevernsinstitusjoner.

 

Hvis du har spørsmål om innholdet i kurset, kan du ta kontakt med:

Christy Benedict Edvardsen v/RVTS Nord: [email protected]

Ulla Bjørndahl v/RVTS Øst:  [email protected]

Praktiske spørsmål knyttet til kurset kan rettes til [email protected].