Grunnkurs i traumesensitivt arbeid med barn og unge

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:900

Velkommen til Grunnkurs i traumesensitivt arbeid med barn og unge

Mange barn og unge har blitt utsatt for betydelige belastninger og ikke fått den støtten og omsorgen de har hatt behov for.

Det vektlegges arbeid med barn og unge, som har vært utsatt for store belastninger og som trenger tilrettelegging for å kunne fungere best mulig i hverdagen. Et traumesensitivt perspektiv erkjenner traumets potensielle negative effekt på barn og unges liv og helse, samt mulige veier til bedring.

Kurset gir innføring i grunnleggende traume- og utviklingsforståelse, i arbeidet med barn og unge.

 

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Målgruppe

Ansatte som møter traumatiserte barn og unge i sitt arbeid: barnevernet, skole, barnehage, PPT, helsevesenet, frivillige organisasjoner.

Læringsmål:

Traume- og utviklingsforståelse

 • Kunnskap om mulige misforståelser ved en traumesensitiv tilnærming
 • Kjenne til hvordan en potensielt traumatiserende hendelse kan forstyrre barnets utvikling
 • Kjenne til hva som kan skje i hjernen og kroppen under opplevd fare
 • Vite forskjellen på giftig og optimalt stress
 • Kartlegging av traumerelaterte uttrykk og funksjon

Reguleringsarbeid

 • Kunnskap om forskjellige former for regulering av tilstand
 • Forståelse av barnets forsøk på å selvregulering
 • Kjenne til forskjellen på ko-regulering og ko-dysregulering

Relasjonsarbeid

 • Forståelse av intimitetsbarrieren
 • Følelser som invitasjon til handling og å gjenkjenne dem
 • Innføring i samarbeidende problemløsning

Meningsskapende arbeid

 • Kunnskap om hvordan jobbe med barnets selvfølelse
 • Økt evne til selvrefleksjon hos hjelperen
 • Hvordan være en selvregulert hjelper

 

Deltakerne får tilgang til en egen læringsportal: traumesensitivt.no. Her finner du en rekke utdypende artikler, fagstoff, øvelser og filmer som du kan bruke i ditt arbeid med traumatiserte barn, unge og deres omsorgsgivere.

Små endringer i programmet kan forekomme.

Program

11. november
09.00–10.00Velkommen og introduksjon
10.15–12.00Traume- og utviklingsforståelse
12.00–12.45Lunsj
12.45–15.30Kartlegging og tilhelingsprosesser
12. november
09.00–12.00Reguleringsarbeid
12.00–12.45Lunsj
12.45–13.30 Relasjonsarbeid
13.45–15.30Bearbeiding og meningsskapende arbeid