Ressurser til hjelp i kontakt med utsatte barn og unge

Vi trenger ikke flere ord, men at denne situasjonen er over. 

Da vi i fjor laget film hvor vi i et nedstengt land oppmuntret til å øve på å holde kontakten med barn gjennom telefon og digitale plattformer, trodde vi ikke at situasjonen skulle vare så lenge. At vi skulle møte en ny påske med en bekreftelse av uroen vi hadde ifjor; at dette blir vanskelig for de barna som allerede er utsatte. De som ikke har det trygt nok hjemme, men trenger skolen og barnehagen og fotballtreneren og moren til klassekameraten for å gi dem påfyll av det de trenger for å være trygge nok.

Rapporter viser at barn og unge sliter i nedstengningen, og de savner trygge voksne som ser dem. Du kan være en slik trygg voksen som kan gi et barn et signal om at de blir sett, gi dem en hilsen og et blikk, en tur eller en telefon.

Trenger du støtte?
Nederst i artikkelen finner du noen ressurser med råd til deg som vil ta kontakt med et barn du kjenner nå når de fleste møteplassene er stengt. Vil du øve deg på hvordan du går frem, les artiklene eller øv i simuleringen i snakkemedbarn.no.

Forskning viser at en slik kontakt med voksne kan være en helt avgjørende støtte for barn som har det vanskelig og føler seg alene. La oss si som leder i Barne- og familieetaten i Oslo, Hege Malterud; La oss «bry oss litt ekstra mens vi venter på vår, varme og vaksine.» Det gjelder oss alle!