Koronakrisen krever mye av alle

Etter en turbulent vår og litt roligere sommer står vi på ny i en utfordrende situasjon i Norge. Det er mye smitte i samfunnet, og mange steder er det innført strenge restriksjoner med krav om sosial avstand. Dette er krevende for alle, ikke minst for mange sårbare grupper. At vi ikke vet hvor lenge unntakstilstanden og ulike restriksjoner kommer til å vare, tar på både for befolkningen og ansatte i offentlige tjenester.

Vi ser at belastningen på helsetjenestene, både i kommuner og på sykehus øker. Mange arbeider under et svært høyt arbeidspress. Det stilles store krav til organisasjoner og virksomheter når det gjelder ivaretakelse av personellet sitt. Dette gjelder også for ledere i mange av de samme virksomhetene, som virkelig har fått testet sin evne til å utøve kriseledelse i en pågående krise med fortsatt uavklart endepunkt.

Vi i RVTS Øst holder nå utelukkende digitale kurs, om blant annet selvmordsforebygging, arbeid i kriseteam og sårbare grupper. For oppdatering om nye kurs, følg med på Facebook-siden vår, på rvtsost.no, eller i nyhetsbrevet (meld deg på nederst på forsiden).

psykososialberedskap.no har vi publisert artikler som omhandler disse temaene:

Har du spørsmål om RVTS Østs håndtering av korona, kan du kontakte senterleder Toril Araldsen. Se flere gode ressurser under.