Rapport ferdig: De er alle barn

Rapport fra «De er alle barn»- konferansen om barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd er nå ferdig. Du finner den her!

«De er alle barn» var en nasjonalt konferanse som ble arrangert i Oslo 13. -14. juni med over 500 deltakere. En rekke foredragsholdere fra inn – og utland presenterte en rekke gode eksempler på tiltak som fungerer.
– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger etter konferansen og de internasjonale gjestene er meget imponert over holdningene og innstillingen til hvordan alle sektorene jobber sammen med et felles mål om å forebygge seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Konferansen fikk flere deltagere enn vi hadde forventet og vi er veldig fornøyde over at mange også fulgte den via streaming. Det sier Christian Lunde-Hanssen i RVTS Øst. Han trekker frem tverrfagligheten som spesielt viktig med konferansen og innspillene underveis og i etterkant.
– Vi enes om at «De er alle barn» og at de er «våre barn» som vi har et felles ansvar for å ivareta fra barnehage og skole, men også i helsesektoren og justissektoren med politi, Statens Barnehus og kriminalomsorgen. Dette synes jeg har vært viktig å formidle også i konferanserapporten som nå er skrevet, sier Lunde-Hanssen.

Alle bør ha basiskunnskap
Rapporten er skrevet for dem som møter barn og ungdom i sitt daglige virke samt ledere og beslutningstagere. Temaene spenner fra forebygging til avdekking og behandling av skadelig seksuell atferd. Den er lettfattelig, men gir samtidig en oppdatert status på fagfeltet.
– Det fremgår hvor viktig det er å trene på snakke om seksualitet, noe alle voksne bør være i stand til. Vi vektlegger å gi kunnskap til en rekke målgrupper, et eksempel er hvordan jobbe med taushetsplikt og om systemer som skal være på plass for å ivareta unge som begår kriminelle handlinger. Det gis også et innblikk i hvor viktig gjenopprettende prosesser kan være, fremhever Lunde-Hanssen.