Alle bør ha kunnskap om barns seksualitet

Uavhengig av rolle, tittel og arbeidssted må fagfolk samarbeide om å forebygge at noen barn skader seg selv eller andre barn seksuelt. «De er alle barn»- konferansen 13.-14. juni 2019 var den tredje nasjonale konferansen om temaet, og målet var å inspirere på tvers av ulike sektorer med et praksisnært program. Ulike tjenester fra hele landet fra nord til sør, fra øst til vest delte sine erfaringer i møte med barn og unge hvor det er knyttet bekymring til seksualitetsutviklingen.

Den to dagers konferansen var et samarbeid mellom RVTS Øst, Redd Barna, Statens Barnehus og V27. Leder for Statens Barnehus i Oslo, Astrid Johanne Pettersen, legger vekt på at alle som arbeider med barn og ungdom bør ha kunnskap om barns seksualitet.
– Vi voksne må være i stand til å imøtekomme og håndtere både den sunne seksualiteten hos barn samt den seksualiteten som får et bekymringsfullt eller skadelig uttrykk. Når barn og unge utøver en seksualitet som ikke tilsvarer deres alder eller modning må alle vite hva de skal gjøre. Vi trenger god forståelse av hvor bekymringsfull barnets atferd er for å treffe et passende nivå av tiltak, og dette fordrer samarbeid på tvers av instanser, sier Pettersen.

Kvier seg for å snakke om seksualitet
I RVTS Øst var Christian Lunde-Hanssen primus motor for konferansen, og han er fagansvarlig for SSA ved senteret. I hverdagen farter han regionen rundt og sprer kompetanse, og erfaringen er at kunnskap trengs. – I vårt møte med snart 2500 ulike fagfolk i alt fra barnehage til videregående, helse, barnevern og justissektoren ser vi at mange dyktige fagpersoner kvier seg for å snakke om seksualitet. De ser og kan reagere med uro, men det er ikke så lett å vite hva de skal gjøre. Han påpeker at dette kan føre til handlingslammelse.
– Det er viktig at alle barn har et språk for kropp og seksualitet og at vi hjelper dem til å forstå egne og andres grenser. Det er også viktig med gode rutiner for samarbeid. Bedre hjelp og oppfølgning av barn med bekymringsfull seksuell atferd kan bidra til å hindre seksuelle overgrep mot andre barn, sier Lunde-Hanssen.

Bred målgruppe
På konferansen ble det viet plass til å gi gode eksempler på tiltak som fungerer.
– Heldigvis finnes det også mye bra i vårt langstrakte land. Enkelte kommuner jobber intensivt med å implementere gode handlingsplaner mot vold og seksuelle overgrep. Noen skoler og barnehager ser på muligheten for å innføre undervisning om kropp og seksualitet gjennom hele oppveksten, og det er også en nasjonal satsning på oppfølging og behandling av skadelig seksuell atferd i både barnevern og spesialisthelsetjenesten. I tillegg er politiet en viktig ressurs i dette arbeidet, både ved forebygging og avdekking, og vi er derfor glade for at de er markant til stede på konferansen, sier Lunde-Hanssen.

Nettverksbygging
De to dagene samlet fagfeltet i Norge, og en bredt sammensatt arrangørgruppe sikret et program som skal treffe mange, sier Lunde-Hanssen. Han trekker også frem konferansen som en viktig møteplass.
– Vi ser at temaet er svært godt egnet for å trekke erfaringer fra andre, og bygge faglige nettverk.

Lavere pris
Takket være støtte fra Bufdir og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging var prisen for alle deltagere satt ned til 650 kr for begge dager. Konferansemiddagen ble redusert til 350 kroner. 

(artikkel redigert november 2019)