Nytt, nasjonalt e-læringsprogram om veteraner fra internasjonale operasjoner

Nå blir det enklere å lære mer om norske veteraner fra internasjonale operasjoner. I et helt nytt e-læringsprogram som er tilgjengelig for alle via KS-læring, er målgruppen ansatte i kommunal og offentlig sektor, som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med norske kvinner og menn som er veteraner.

Gjennom et nyskapende samarbeid har Horten kommune, Forsvarets Veterantjeneste og RVTS Øst, utviklet det nye e-læringsprogrammet. Målet er et felles ønske om å sørge for bedre tilgang til kunnskap for alle som i sitt arbeid kommer i kontakt med veteraner. Kurset er nettbasert og gir grunnleggende kunnskap, noe de tre aktørene er overbevist om vil gi bedre hjelp til denne gruppen som utgjør over 100.000 nordmenn, som har tjenestegjort i ulike internasjonale operasjoner siden andre verdenskrig. Veteraner finnes som aktiv tjenestegjørende i Forsvaret og i sivile jobber, og er bosatt over hele landet.

Kunnskap og økt forståelse

Kurset omfatter kunnskap om hvem veteranene er og om det å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner. Det tar for seg utfordringer veteraner og deres familier kan oppleve, men også hvilke ressurser veteranene kan representere. Veteranenes familier og barn er også omfattet av kurset, samt at man ser på kommunens rolle i anerkjennelse og ivaretakelse av veteranene og deres familier.

Modulbasert og digitalt

Hensikten med kurset er å gi ansatte som kommer i kontakt med veteraner et bedre kunnskapsgrunnlag og skape en økt forståelse i møte med veteraner og deres familier, samt å presentere ressurser som er tilgjengelige i dette arbeidet. Kurset er modulbasert og består av totalt 6 moduler, og inneholder både rent tekstformat, video, personintervjuer samt noen enkle oppgaver.

Gratis og lett tilgjengelig

E-læringen ligger lett tilgjengelig på læringsportalen til KS Læring under Horten kommunes kompetansetilbud. Kommunalt ansatte logger seg inn med sin tilgang, men alle andre kan logge seg inn som gjest med sin bank-ID og gjennomføre kurset. E-læringen er gratis og åpen for alle interesserte i landet.

Har du spørsmål om RVTS Østs tilbud for militært innsatspersonell/veteraner?

Kontakt spesialrådgiver Svein Arthur Kallevik og spesialrådgiver Tone Bovim.

Foto: Onar Digernes Aase, Forsvaret