Svein Arthur Kallevik

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Krisepsykologi og human factors (menneskelige faktorer). Oppfølging etter kriser og ulykker og undersøkelser/gransking av uønskede hendelser. Omfattende undervisningserfaring, samt erfaring med krisekommunikasjon.

Utdanning:
Psykolog fra Universitetet i Oslo (2002)  og journalist fra Norsk Journalisthøgskole (1990). Hovedoppgaven min i psykologi «Journalistikk i krise?» handler om medieeksponering etter kriser, med blant annet intervjuer med 13 involverte i Partnair-ulykken og Sleipner-ulykken.

Erfaring:
Arbeidet i 11 ½ år i NSB (Vy) som organisasjonspsykolog i Bedriftshelsetjenesten, HR og Trafikksikkerhet. Før dette var jeg psykolog i 4 ½ år hos Frambu – senter for sjeldne funksjonshemminger, hvor jeg arbeidet i forhold til personer med fremadskridende nevrologiske diagnoser. Jeg har også arbeidet 15 år som nyhetsjournalist, hvorav 10 år i NTB (Norsk Telegrambyrå).

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg er veldig opptatt av kommunikasjon og å fremstille psykologisk kunnskap på en lettfattelig og forståelig måte. Jeg har skrevet flere fagbøker, blant annet «Journalistikk i krise? Om krisejournalistikk og krisereaksjoner», «Nyhetenes psykologi» og «Transportpsykologi» (sammen med psykolog og dr. philos. Grete Myhre, tidligere direktør for Statens havarikommisjon for transport).