Utveier.no

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Kriser og katastroferRadikalisering og voldelig ekstremismeVold og overgrep

Utveier.no er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Portalen skal gjøre deg mer beredt, villig og i stand til å forebygge og hjelpe mennesker ut av negative radikaliseringsprosesser.

Portalen er delt inn i 6 ulike temaområder: veien inn, hva er radikalisering, hvorfor akkurat ham, veien ut, kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten. Under spørsmål og svar vil du raskt få en oversikt over de mest sentrale temaer som blir presentert i artiklene på de ulike temasidene. Tips og råd gir deg en punktvis oversikt over nyttig og viktig informasjon. Hver temaside har en E-læringsdel, test din kunnskap, som er interaktiv og et supplement til artiklene.

Portalen er utarbeidet av RVTS Øst i samarbeid med Helsedirektoratet, Kriminalomsorgen og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).

For ansatte i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Målet er å gjøre kunnskap om fenomenet radikalisering og voldelig ekstremisme mer forståelig og tilgjengelig for fagfolk i ulike instanser som skole, barnevern, politi, helse, familievern, NAV, kultur etc.

Hvorfor ble det akkurat dem? Introfilm