Utveier.no

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Kriser og katastroferRadikalisering og voldelig ekstremismeVold og overgrep

Mennesker som søker seg mot ekstremisme eller er i en radikaliseringsprosess, trenger ofte oppfølging og hjelp fra ulike instanser med et mangfold av kompetanse.

Utveier.no er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og er en ressurs- og veiledningsfunksjon som skal styrke tjenesteapparatets arbeid. Nettressursen skal gi handlingskompetanse og støtte arbeidet med forebygging, håndtering av bekymring, og endringsarbeid.

Målgruppe og formål
Nettressursen utveier.no er for alle som søker kunnskap om hvordan forebygge og håndtere radikalisering og voldelig ekstremisme. Målet er å gjøre kunnskap om fenomenet radikalisering og voldelig ekstremisme mer forståelig og tilgjengelig for fagfolk i ulike instanser som skole, barnevern, politi, helse, familievern, NAV, kultur etc.

SE UTVEIER.NO

Tre hoveddeler: 

  • Fenomenkunnskap: Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?
  • Nettverk og veiledning: Hvordan jobbe sammen?
  • Ressurser: Hvordan kan du hjelpe?

Fenomenkunnskap skal gi en kortfattet oversikt over fenomenet radikalisering og voldelig ekstremisme. Her vektlegges kunnskap og kompetanse som gjør deg i stand til å følge opp eller handle ved bekymring. Nettverk og veiledning gir oversikt over hvordan etablering av tverrfaglige nettverk kan gi økt kvalitet i det forebyggende arbeidet og gir eksempler på muligheter for skreddersøm i oppfølging av enkeltsaker. Ressurser gir oversikt over aktuelle tiltak og verktøy som kan tas i bruk før,  under og etter en radikaliseringsprosess.

Spørsmål og svar
RVTS gir råd og veiledning til alle som i sitt arbeid kommer i kontakt med tematikken og personer som er eller står i fare for å bli radikalisert. Temaene omfatter veiledning i enkeltsaker, veiledning av nettverk, kompetanseheving, handlingsplanarbeid, tverrfaglig arbeid og nettverksbygging. Ofte stilte spørsmål kan besvare noen av de spørsmålene du eller din kommune har.