Film: Seksualitet hos barn og ungdom

Sunn, bekymringsfull og skadelig seksualitet

Vold og overgrep

Noe seksuell atferd hos barn og unge kan bekymre oss og være direkte skadelig. Da er det viktig at du som voksen griper inn. Animasjonsfilm basert på «Trafikklyset» – utviklet av RVTS Øst og Statens Barnehus.

Filmen ble lansert på den nasjonale konferansen «De er alle barn», 13. – 14. juni 2019.