Rettentil.no

Flyktninger og migrasjonVold og overgrep

Nettressursen Rettentil.no baserer seg på Regjeringens handlingsplan: «Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.»

Du finner:
– Artikler
– Oppdaterte definisjoner og fenomenbeskrivelser
– Konkrete råd og refleksjonsspørsmål.
– Oversikt over viktige deler av hjelpeapparatet og referanser til aktuell faglitteratur.

Introfilm Rettentil.no