Vår visuelle profil skal være synlig i alt vårt materiell, enten det er apper, nettsider, portaler, e-læring, korrespondanse, trykksaker eller på konferanser, kurs og undervisning ute i tjenestene.
Vi skal bruke gjennomtenkt design og utforming for å løfte opp og frem våre budskap på en troverdig måte. Omverdenen skal gjenkjenne oss, uavhengig av hvilke fagområder vi kommuniserer og formidler om – og uavhengig av plattformer og kommunikasjonsarenaer.

Profilhåndboken skal være et nyttig, felles verktøy for alle som arbeider i RVTS Øst. Den skal også hjelpe oss til å skape gjenkjennelighet blant våre samarbeidspartnere og brukere på tvers av alle RVTS Østs aktiviteter. Den identifiserer RVTS Øst, bygger relasjoner med målgruppene våre og styrker omdømmet. Profilhåndboken skal være et hjelpemiddel og gi retningslinjer om profilering.

Profilhåndboken ble utviklet i januar 2018.

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Profilmanual, RVTS Øst