Vilde Rolstad

Prosjektmedarbeider

Spesialområde:
Koordinere for planlegging, gjennomføring og rapportering av prosjekter/kurs. Følge opp og bistå internt og eksternt i forhold til administrativ støtte i kommunikasjon og ved gjennomføring av prosjekter.

Utdanning:
Bachelor i utviklingsstudier ved Universitetet i Agder.
Master i Global Development Studies ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Erfaring:
Jeg har tidligere hatt et internship hos NORCAP (Flyktninghjelpen) som senere utviklet seg til en deltidsstilling som Administration Officer. Jeg har også jobbet som koordinator med ansvar for undervisning og kampanjer hos Lightup Norge.

Noe jeg er særlig opptatt av:
Jeg er spesielt interessert i temaene menneskehandel, seksuell utnyttelse og vold i nære relasjoner – da spesielt med, av og blant barn og unge. Her har jeg troen på at forebyggende arbeid kan være med å skape positiv forandring, blant annet gjennom kunnskapsbygging om temaer som menneskerettigheter, seksualitet, kropp og grensesetting.