Toril Araldsen

Senterleder

Spesialområde:
Som kliniker arbeidet jeg spesielt med vold i nære relasjoner. Som organisasjonspsykolog og leder er jeg spesielt opptatt av at kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling best forstås som to sider av samme sak.

Utdanning:
Psykolog

Erfaring:
Flere år som kliniker, med spesielt fokus på å utvikle forståelsen i hjelpeapparatet for sammenhengen mellom psykiske lidelser og tidligere traumeerfaring.  Jeg har også lang erfaring fra arbeid med organisasjons- og lederutvikling. Jeg har hatt flere lederstillinger innen det private næringsliv.

Noe jeg særlig vil trekke frem er:
Mine erfaringer fra internasjonale hjelpeorganisasjoner. Jeg har arbeidet både for Norsk Folkehjelp, UNICEF og Røde Kors, sist som leder for det psykosiale prosjektet, Emergency Response Unit, på Haiti i 2010.

Som leder for RVTS Øst har jeg vært med på å etablere organisasjonen, definere oppgavene og utforme RVTS sin rolle og bidrag i verdikjeden;  Økt kompetanse i tjenesteapparatet gir økt kvalitet i tjenestene. Til beste for bruker.