Torhild Staver Lagerqvist

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Jeg jobber som spesialrådgiver på komplekse utviklingstraumer hos barn og unge. Arbeidsoppgavene består blant annet i undervisning, kurs og veiledning til førstelinjetjenesten, barneverninstitusjoner og faglig læringsnettverk i traumebevisst omsorg (TBO), og traumebevisst omsorg for fosterforeldre, (TBO-F)

Utdanning:
Jeg er klinisk barnevernspedagog og familieterapeut. Jeg har videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis fra Vitenskapelig høgskole, samt samspill tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner fra Universitetet i Sørøst-Norge. Jeg er godkjent veileder gjennom Fellesorganisasjonen (FO).

Erfaring:
Jeg har lang erfaring fra arbeid som saksbehandler i barneverntjenesten, arbeid med fosterhjem og veiledning av personale/kolleger. Siden 2011 har jeg jobbet ved Oslo Sanitetsforening Brusetkollen, som er en barneverninstitusjon i Asker. Jeg jobbet som fosterhjemskonsulent med oppfølging av forsterkede spesialiserte fosterhjem. På Brusetkollen har jeg hatt et særskilt ansvar for implementeringen av traumebevisst omsorg i arbeidet med fosterhjemmene og institusjonsavdelingene. Jeg startet i RVTS Øst i 2021.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg har et særlig hjerte for sårbare barn og unge og deres omsorgspersoner. Barna som «faller mellom to stoler» i hjelpesystemet har jeg alltid kjempet litt ekstra for, slik at de skal kunne få den hjelpen de trenger. Dette krever arbeid på individnivå, nettverksnivå og systemnivå, for å komme til en felles forståelse for hva behovet er, og hvilke muligheter som finnes i hjelpesystemet.

Jeg er i tillegg opptatt av å gjøre kunnskapen om traumebevisst omsorg forståelig og praksisnært for dem som står i situasjonene med barn/unge med komplekse utviklingstraumer. Det være seg fosterforeldre, kontaktpersoner i barneverntjenestene, lærere eller andre i barnets nettverk. Sammenhengen mellom tanker, følelser og kropp/atferd, og hvordan jobbe med sensomotorisk regulering, er også noe som engasjerer meg.