Marianne Wiese Wettre

Seniorkonsulent

Spesialområde:
Koordinere for planlegging, gjennomføring og rapportering av prosjekter/kurs. Følge opp og bistå internt og eksternt i forhold til administrativ støtte i kommunikasjon og ved gjennomføring av prosjekter.

Erfaring:
Jeg kommer til RVTS Øst fra rollen som kontorsjef i Stiftelsen Idébanken (allmennyttig miljøstiftelse), med administrativt ansvar for daglig drift, prosjektstyring og personalansvar. Jeg har fått bred prosjektadministrativ erfaring gjennom diverse prosjekter i Norden, Baltikum og Russland, i privat og offentlig sektor. Jeg har også jobbet i finans- og statlig sektor.