Karin Holt

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Psykososialt arbeid med flyktninger. Behandling av mennesker med komplekse traumelidelser.

Utdanning:
Psykolog, psykologspesialist med fordypning i klinisk voksen, NPF.

Erfaring:
Jeg har arbeidet ved Psykososialt Senter for Flyktninger i Oslo, vært enhetsleder ved Lovisenberg DPS og arbeidet ved Kirkens Ressurssenter mot Vold og Seksuelle overgrep.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg ønsker å bidra til økt forståelse og bedret behandling av mennesker med komplekse traumelidelser. I tillegg til min halve stilling ved RVTS Øst har jeg også en halv stilling som behandlende psykologspesialist på Groruddalen DPS, Alna.