E: [email protected]

M: 930 21 582

Spesialområde: Økt kunnskap om selvmordsforebyggende arbeid i befolkningen gjennom kurset førstehjelp ved selvmordsfare.

Utdanning: Offentlig godkjent sykepleier, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie

Erfaring: Ulike stillinger som spesialsykepleier og psykiatrisk sykepleier. Veileder og utdanningsansvarlig i VIVATselvmordsforebygging, hovedansvar for region sør/øst.

Noe jeg særlig vil trekke frem: For å kunne møte og hjelpe mennesker med selvmordstanker, trengs kunnskap om temaet hos en rekke organisasjoner, etater og institusjoner. Jeg søker via undervisning og kurs å øke kunnskapen og samarbeidet mellom ulike hjelpere.