E: [email protected]

M: 975 980 68

Spesialområde: Selvskading og kronisk suicidalitet hos ungdom. Traumatisering hos barn og unge.

Utdanning: Utdannet psykolog i 2002. Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Erfaring: Har arbeidserfaring fra PP-tjeneste, barnevern og BUP.

Noe jeg særlig vil trekke frem: Har jobbet mye med traumatiserte barn og unge, både barn og unge utsatt for enkeltstående traume, men også komplekse utviklingstraumer. Har videreutdanning innenfor dialektisk atferdterapi for suicidal og selvskadende ungdom, gruppeterapi for ungdom, EMDR og hypnose. Er under utdanning som kursleder for VIVAT selvmordsforebygging.