Hannah Lydvo

Spesialrådgiver

Utdanning:
Jeg er psykologspesialist og har min fordypning i klinisk arbeid med rus og avhengighet. De ti siste årene har jeg i hovedsak jobbet med rusmisbrukere og deres pårørende på døgnpost og poliklinikk, men også på poliklinikk for hørselshemmede. Jeg har lang erfaring som psykolog i spesialisthelsetjenesten, både med allmennpsykiatrisk arbeid, døgninstitusjon, utredning og behandling av komplekse tilstander innen rusfeltet. Jeg har også utdannelse innen EMDR (traumebehandling).

Erfaring:
I mitt arbeid har jeg vært opptatt av hva som befinner seg før rusen og bak avhengigheten, og har på denne måten fått bred erfaring med komplekse traumer, personlighetsforstyrrelser, stemningslidelser, angsttilstander og selvmordsproblematikk, voldstematikk og kriminalitet. Tverrfaglighet og samarbeid med pårørende har vært sentralt, likeså behandling av voksne barn av misbrukere. Måter å bygge tillit hos mennesker som har opplevd mange svik og stor ensomhet er noe av det jeg vil trekke frem som mest givende.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
På RVTS Øst jobber jeg primært med selvmordsforebygging, og ønsker å gi andre tryggheten og kunnskapen som behøves for å hjelpe mennesker som strever med selvmordsatferd.