Christian Lunde-Hanssen

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Jeg jobber særlig med vold i nære relasjoner, støtte til tjenester som jobber med seksuelle overgrep både mot utsatte og utøver og implementering av kunnskap for å forebygge bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom.

Utdanning:
Jeg er utdannet psykologspesialist, med videreutdanning innenfor kognitiv atferdsterapi som terapeut og veileder.

Erfaring:
Jeg har primært erfaring fra ulike stillinger innenfor spesialisthelsetjenesten med barn, ungdom og familier. De siste årene har jeg jobbet i et ambulant team opp mot de mer alvorlige tilfellene i Østfold spesielt opp mot vold og overgrep. Jeg har også flere år med deltidspraksis for voksne som har falt utenfor arbeidslivet og i forbindelse med bedriftshelsetjeneste.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg er opptatt av at man skal ha fokus både på utsatte og utøvere for å kunne forebygge vold og overgrep i nære relasjoner. Skal vi lykkes trenger vi god fenomenforståelse, kunnskap om teorier og verktøy som vil gjøre vårt møte med utøvere/utsatte bedre, trening på å utføre vår rolle og et hensiktsmessig samarbeid mellom de ulike instansene til personens beste.