Camilla Øen Fridheim

Digitalpedagog

Spesialområde:
Digital læring og kommunikasjon

Utdanning:
Jeg har en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo (2020), studieretning; kommunikasjon, design og læring. Masteroppgaven min handlet om bruk av nettbasert opplæring i arbeidslivet. Jeg har i tillegg videreutdanning i miljøterapi i barnevernet.

Erfaring:

Mitt siste arbeidssted før RVTS Øst var et startup-firma, hvor jeg jobbet som læringsdesigner. Der var min rolle å produsere digitale opplæringskurs. Jeg har i tillegg lang arbeidserfaring fra barnevernet, hovedsakelig som miljøterapeut på institusjon for barn og ungdom.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Mastergraden har gitt meg dyp innsikt i hvordan man kan tilrettelegge for gode læringsprosesser, og hvordan disse prosessene kan kombineres med bruk av teknologi. Jeg er opptatt av å utnytte teknologiske løsninger på en måte som kan bidra til effektiv og hensiktsmessig læring og ferdighetstrening for målgruppene våre.