E: [email protected]

T: 22 45 49 74

Spesialområde: Psykiatrisk konsultasjon ved somatisk sykehus. Jeg har utviklet lokale retningslinjer for selvmordsforebygging for somatiske avdelinger og psykisk helsevern. Jeg har bidratt til registrering, vurdering, behandling og oppfølging etter intoksikasjon og deltatt i klinisk arbeid ved psykiatrisk konsultasjonsteam. Jeg har undervist i blant annet i selvmordsforebygging, ledet veiledningsgrupper og forsket på holdninger til selvmordsatferd i psykisk helsevern.

Utdanning: Master i rus, vold, traume og selvmordsforebygging, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Klinisk spesialist og godkjent veileder i psykiatrisk sykepleie, videreutdanning i kognitiv terapi samt administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Erfaring: Akuttmedisinsk avdeling, AMK, ulike deler av rusomsorgen, krisesenter og ulike deler av psykisk helsevern som akuttavdeling ungdom, psykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk legevakt og psykiatrisk konsultasjonsteam. Hovedtillitsvalgt NSF.

Noe særlig jeg vil trekke frem: Artikkel under publisering i BMC Psychiatry: «Attitudes towards suicidal behaviour in outpatient clinics among mental health professionals in Oslo». Jeg arbeider med artikkel om holdninger til selvmordsatferd i Norge og Russland. Jeg er ellers spesielt opptatt av den høye dødeligheten blant unge i Norge der selvmord og forgiftninger er de viktigste årsakene.