Arabella Nuila

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Psykososialt arbeid med ROP lidelser (Rus- og psykiske lidelser) og komplekse traumelidelser.

Utdanning:
Utdannet psykolog ved Havana Universitet, Cuba (1993). Mastergrad om helsepsykologi ved Surrey Universitet, England. Doktorgrad om sosial og helsepsykologi fra London School of Economics and Political Sciences (LSE). Spesialist i voksen klinisk psykologi, NPF.

Erfaring:
Jeg har arbeidet med ungdom og voksne i konsultasjon Liaison i somatiske avdelinger i Norge og utenlands. Har også jobbet med utredning og behandling av voksne med psykiske lidelser både poliklinisk og døgn ved Lovisenberg DPS, ARA Follo Ahus, og psykose og rus behandling ved OUS.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg er opptatt av helsefremmende arbeid ved psykiske lidelser inkludert komplekse traumelidelser/dissosiative lidelser, med rus som kompliserende faktor. Jeg interesserer meg spesielt for å integrere flere behandlingsperspektiver i arbeidet med komplekse og sammensatte lidelser, hvor kulturelle og sosiale kontekster integreres i en behandlingssituasjon.