Anne-Grethe Myklebust

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Som fysioterapeut er det viktig for meg å ha med det kroppslige/fysiologiske perspektivet inn i arbeidet med vold, traumer og selvmordsforebygging.

Utdanning:
Jeg er fysioterapeut, med videreutdanning i ergonomi og arbeidshelse. Jeg har også årsenhet i prosjektledelse, er utdannet ICDP-veileder og er kursleder i førstehjelp ved selvmordsforebygging. Våren 2019 fullfører jeg master i Helsefremmende arbeid (Universitetet i Sørøst-Norge).

Erfaring:
Jeg har lang erfaring fra kommunehelsetjenesten, både som klinisk fysioterapeut, helserådgiver ved migrasjonshelse ved flyktningkontor, og folkehelsekoordinator. Jeg har også jobbet mye med  prosjektledelse, veiledning og undervisning i forbindelse med nybosatte flyktninger. Jeg ledet bl.a tolkerådet i Bærum kommune og STAF – samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken HF & Bærum kommune samt utviklet veileder for psykisk helse og flyktninger.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg er opptatt av hvordan fysisk og psykisk helse påvirker hverandre, som hvordan psykiske plager gir seg utslag i kroppslige smerter og symptomer. Jeg ønsker å bidra til å forebygge negativ helse, men også yte god støtte til hjelp. For å få et optimalt tjenesteapparat til å yte gode tjenester til brukerne, anser jeg tverrfaglig og tverretatlig samarbeid samt ledelsesforankring som essensielt.